به Errante بپیوندید

ما باور داریم که بزرگترین دارایی ما کسانی هستند که با ما کار میکنند، و هریک از کارمندان بخش جدایی ناپذیر از تیم هستند. ما در تلاش برای بوجود آوردن محیطی شوق انگیز و کمک به کارمندان و همکاران خود برای دستیابی به توانایی کامل و شکوفایی حرفه ای هستیم

ما بدنبال اشخاص حرفه ای که انگیزه و اشتیاق اثبات خود را دارند، هستیم

اگر جوانی هستید که قدمهای اول را در این زمینه برمیدارید و یا متخصص سرد و گرم چشیده با سالها تجربه هستید، از شما میخواهیم که به تیم ما بپیوندید. ما به همه فرصت یکسان خواهیم داد، همانطورکه مشتاق تنوع هستیم، تلاش میکنیم که یک محیط کاری دوستانه و قابل قبول را حفظ کنیم.


به تیم ما بپیوندید

توصیفات
کارمندان ما

مدیر فروش

کارگزاری Errante با ارزشهای خود زندگی میکند و نفس میکشد. من هنوز هر روز، هم احساس چالش میکنم و هم واقعا احساس میکنم که تفاوتی را رقم میزنم. من عاشق کار در شرکتی هستم که چشم انداز یکسان با باورهای من دارد. ما از اعتقاد به اینکه در حال تغییر این صنعت به سمت بهبود هستیم انگیزه میگیریم. تعادل بین کار و زندگی شگفت انگیز است. با شما مانند اشخاص رقتار میشود و نه ارقام. و اتمسفر خوب کاملا مسری است!

مدیر حساب

بهترین بخش کار در Errante احساس عضوی از یک خانواده بزرگ بودن است. بعلاوه تمام اعضا صرفنظر از مقامی که دارند بصورت یکسان با هم برخورد میکنند. باعث خوشحالی من است که بخشی از تیمی هستم که مطمئنم به تمام اهداف تعیین شده خواهد رسید.

Back Office رئیس

در Errante با اشخاص حرفه ای سطح بالا تعامل داشته ام که محیط خانوادگی قوی بوجود آورده اند. روزانه با موارد مختلفی مواجه میشویم، احترام متقابل و ذهنیت باز همکاران من منتج به ایجاد محیط کاری دلپذیر و سازنده میشود.

مامور عملیاتی

من بعنوان مامور عملیاتی در Errante کار میکنم، و به نظر من این شرکت ترکیب برنده ای از حرفه ای بودن و روابط انسانی در قبال مشتریان دارد. Errante یک خانوده بزرگ واحد است که اولین اولویت های خود را به صداقت، شفافیت و یکپارچگی در کار اختصاص داده است.

مدیر دفتر

عطوفت و حرفه ای بودن بعضی از کیفیت های Errante است، شرکتی که من افتخار کار کردن با آن را دارم. من هر روز برای پیوستن به تیم در محیطی دنج و بودن بعنوان بخشی از پیشرفت و تعهد به مشتریان هیجان زده هستم و هدف کارکنان رشد و توسعه مستمر است.


در Errante فرصت کار در شرکتی را فراهم میکنیم که هر آنچه برای رشد به سطح عالی در زمینه خود نیاز دارید، به شما ارایه میدهد

یک محیط با تکنولوژی بالا که با فضای کاری دوستانه تلفیق شده، به همراه رهبرانی
که شما را هدایت و استعداد های شما را توسعه خواهند داد تا به توانایی کامل خود دست پیدا کنید.

اگر علاقمند هستید بخشی از Errante باشید جایگاههای خالی ما را بررسی کنید:

جایگاههای خالی

Business Development

We are looking for experienced Business Development Managers to join our expanding high calibre sales team in Limassol.

 

Responsibilities

Identify new business opportunities, initiate business development activities, develop and manage key client relationships.

Manage and execute the business development strategy and implement tactical plans to help meet and exceed organisational goals.

Maintain a strong development pipeline according to the company’s strategy

Using existing relationships with clients to generate new business

Keep up to date daily with the financial markets

 

Requirements

Previous experience in business development or sales within the financial sector

Strong negotiation skills and ability to close deals

Excellent networking skills

Ability to work on own initiative, expand and generate business

Ability to work under pressure

Business fluency in the English language is required and in one of the following languages: Arabic, Thai, Vietnamese & Chinese.

Join Our Team

Operations

We are looking for a Reconciliation Officer to join our expanding high calibre team in Limassol.

 

Responsibilities

Reconciliation of client money on a daily basis

Processing deposits and withdrawals of clients

Preparing daily balances reports for all banks, EMIs and PSPs

Preparing monthly reports regarding Balances, Losses, Charges, Chargebacks

Resolving any discrepancies in a timely manner liaising internally and externally as appropriate

Delivering management information and reports as required

 

Requirements

University degree in Accounting and Finance, Economics, Mathematics or related field

Excellent knowledge of the English language, both oral and written

Excellent knowledge of Microsoft Office Excel

Knowledge of FX-Backoffice CRM, or other CRMs, MT4 and MT5 would be considered as an advantage

Problem solving and investigative skills would be considered advantageous

Strong attention to detail and ability to identify errors

Proven analytical skills and ability to work with a large amount of information

Excellent time management skills to perform efficient and productive work

Ability to prioritize in a fast paced and tight deadline driven environment

Join Our Team

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search