آیا اسلیپیج دارید؟

  • بعضی مواقع،‌ مخصوصا زمانی که اخبار اقتصادی اعلام می شوند، در صورت افت و خیز سریع بازار ممکن است سفارش شما در نرخی متفاوت از نرخ درخواستی عمل شود.
  • در Errante معاملات منطبق بر بهترین شرایط اجرا خواهند شد

اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اجرا در زیر در دسترس است

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search