مارجین برای CFD ها به چه صورت است؟

فرمول محاسبه مارجین برای CFD ها لات * اندازه قرارداد * نرخ باز شدن * درصد مارجین است.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search